Agenda (archief)

Waar hebben we dit seizoen al gespeeld:
20-Jan-2019: CD Presentatie MCLF, De Hille
06-Jan-2019: Neij Jaors Repetitie, De Groene Engel
01-Jan-2019: Nieuwjaarsduik, Geffense Plas
24-Nov-2018: 38e Maaslands Carnavals Liedjes Festival, Oude Theater
17-Nov-2018: Jeugd en Stadsprins Onthulling, De Groene Engel